nl / en

Eerste Frans Evers award for Mutual Gains

WesselinkVanZijst werkt al meer dan 20 jaar intensief samen met het Consensus Building Institute (www.cbi.org). In juni waren 14 CBI-leden uit 10 landen bij ons te gast om enkele dagen aan intervisie en ontwikkeling van het gedachtegoed te werken. Een unieke kans om MGA-experts uit de hele wereld in contact te brengen met professionals hier! In samenwerking met het Nederlandse MGA Netwerk en het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam organiseerden wij daarom het MGA Network Event.

Stimuleringsprijs voor MGA

Op 12 juni 2019 kwamen bijna 100 MGA-professionals naar Utrecht om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Tijdens het event werd een nieuwe stimuleringsprijs gepresenteerd: de Frans Evers Award for MGA. Vanaf 2020 wordt deze award jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich zichtbaar inspant voor MGA in Nederland. De prijs bestaat uit een ‘wisseltrofee’ én een geldbedrag van €10.000,-. Dit bedrag kan de winnaar besteden aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Aan het einde van het jaar deelt hij of zij de opbrengst daarvan met vakgenoten.

De wisseltrofee is een kunstwerk van Ella van de Ven, dat verbeeldt dat je oplossingen naar een hoger niveau kunt brengen, als je als facilitator belangen weet te verbinden. Dat is waar het MGA-netwerk en alle andere MGA-professionals voor aan de lat staan!

Frans Evers

De award is vernoemd naar Frans Evers, als eerbetoon aan de manier waarop hij de Mutual Gains Approach in de afgelopen decennia een prominente plek heeft gegeven in Nederland, waardoor ogenschijnlijk onmogelijke opgaven wél gerealiseerd kunnen worden. Door zijn naam aan de award te verbinden is de prijs een eerbetoon voor Frans’ werk: de behaalde resultaten in complexe opgaven, het werk dat hij verricht heeft om het gedachtegoed van MGA te verspreiden en zijn inspiratie voor professionals.

De award kwam voor Frans als een totale verrassing. “Mutual Gains zit bij mij ingebakken, ik kan gewoon niet anders. Mijn ambitie nu is het gedachtegoed overdragen aan de volgende generatie. Zodat die generatie weet dat het beter kan en begrijpt dat je daar skills voor moet ontwikkelen. Omdat we écht het verschil kunnen maken. Deze award draagt daaraan bij. Ik ben trots op jullie allemaal”.

Jury

De jury van de Frans Evers Award for MGA bestaat uit:

  • Erik Pool, directeur Participatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • David Laws, Public Mediation Programme, Universiteit van Amsterdam
  • Alexandra van Selm, Programmadirecteur Internationaal MVO Sociaal Economische Raad
  • De laatste ontvanger van de prijs tot aan de volgende uitreiking

Frans Evers is gevraagd voorzitter van de jury te worden.

Sponsors

De prijs wordt ieder jaar mogelijk gemaakt door WesselinkVanZijst, Antea Group en P2, organisaties die de ontwikkeling van het MGA-gedachtegoed in Nederland actief ondersteunen.