nl / en

Community of Practice – Spiral Dynamics

Op dinsdag 21 maart was de eerste bijeenkomst van de WesselinkVanZijst Community of Practice (COP) met als onderwerp Spiral Dynamics. Het doel van de COP is om met de adviseurs die verbonden zijn aan WesselinkVanZijst ervaringen uit te wisselen en op onderwerpen te verdiepen.

Spiral Dynamics Integral (SDi) is een theoretisch en pragmatisch model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en veranderprocessen. Spiral Dynamics geeft inzicht in de verschillende waardesystemen (ook wel waarden, drijfveren en/of kleuren genoemd) van mensen. Waardesystemen weerspiegelen de voorkeuren in de verschillende wereldbeelden, overtuigingen en intrinsieke drijfveren van mens en organisatie. Intrinsieke drijfveren zijn sterk bepalend voor onze perceptie, ons denken, voelen, handelen en vermijden. Waardesystemen geven aan hoe mensen denken en waarom we doen wat we doen. Kennis van SDi is uitermate waardevol om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften (waarden en drijfveren) en gedrag van individuen, teams, organisaties en samenleving en om deze optimaal en effectief op elkaar af te stemmen.

Ard Hordijk, expert op het gebied van Spiral Dynamics, heeft het model geïntroduceerd. Vervolgens heeft hij toegelicht hoe hij het heeft toegepast in verschillende opdrachten, van de verduurzaming van goudmijnbouw in Peru tot de samenwerking van het Havenbedrijf Rotterdam met de omliggende gemeenten.

Daarna hebben deelnemers verkend wat de mogelijke verbindingen met SOM zijn. Geconstateerd werd dat Spiral Dynamics inzicht geeft in onderliggende drijfveren bij stakeholders en onderliggende patronen bij SOM processen. Daarnaast biedt het model oplossingsrichtingen en aanknopingspunten voor volgende stappen. Waardesystemen liggen nog onder belangen, zoals belangen onder standpunten liggen.  

De SOM aanpak zelf omvat de verschillende waardesystemen: het heeft een blauwe herhaalbare aanpak met tools, het reikt beslispunten aan oranje strategische besluitvorming en benadrukt het groene belang van echt luisteren en verdiepen in de belangen en zorgen van stakeholders. Uiteindelijk gaat het om het vinden van gele integrale oplossingen: het gebied verdient een goede oplossing.