nl / en

Class of 2018 in Boston

Afgelopen week hebben elf deelnemers aan de Leergangen SOM Leiderschap en SOM Professional een driedaagse training in Boston Cambridge gehad. Op het programma stonden onderwerpen als ‘Dealing with an angry public’, ‘Stakeholder assessment’, ‘Public apology’, ‘Facilitation of stakeholder processes’ en ‘Building to win’ (over het opbouwen van excellente onderhandelingsvaardigheid in een organisatie). Deelnemers hebben les gehad van docenten van MIT, Harvard Business School, Tufts University en onze Amerikaanse zusterorganisatie Consensus Building Institute. Voorts hebben zij simulaties en oefeningen gedaan. De Boston module is een verplicht onderdeel van de 12-daagse training SOM Leiderschap die WesselinkVanZijst eenmaal per jaar organiseert. Voor de Leergang SOM Professional staat deelname open op vrijwillige basis. Op bijgaande foto staan de deelnemers en enkele docenten voor de oprichtingsplaquette van MIT.