nl / en

CBI Global network academy gestart in Nederland

Ieder jaar komen facilitators van het internationale netwerk van het Consensus Building Institute, opgericht door MIT Prof. Lawrence Susskind, ergens in de wereld bij elkaar om ervaringen te delen en recent onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van conflictoplossing en de Mutual Gains aanpak te bespreken. Elke bijeenkomst brengt nieuwe inzichten en inspiratie voor facilitators uit meer dan 12 landen.

Dit jaar werd bovendien de allereerste CBI Global Network Academy georganiseerd door de Nederlandse CBI-leden Marc Wesselink en Hans van Zijst, die met CBI samenwerken aan de ontwikkeling van het MGA-gedachtegoed en daarnaast samenwerken aan projecten, trainingen en nieuwe tools.

“Consensus building starts with the willingness to share. We are building on that in this CBI Global Network Academy.”

David Fairman, Managing Director CBI

Wat is de CBI Global Network Academy?

Met de Academy wil CBI coaching, training en begeleiding bieden aan professionals die betrokken zijn bij complexe samenwerkingsprocessen rondom grote maatschappelijke opgaven. Leden van het CBI Global Network faciliteren intensieve sessies met ‘casushouders’ die voor moeilijke issues staan en naarstig op zoek zijn een doorbraak voor patstellingen of schijnbaar onoplosbare problemen.

Voor deze eerste Academy waren er onder andere (inter)nationale casushouders die werken aan ingewikkelde energietransitie-opgaven, natuurorganisaties die onderhandelen over het kappen van oude bossen, met een staatsbedrijf en adviesorganisatie die ruimte zoekt in afspraken over de verduurzaming van de bevoorradingsketen.

Unieke aanpak

Deze eerste Academy had deels het karakter van een experiment. Centrale vraag was of het laten begeleiden van een sessie door facilitators die juist beperkte kennis hebben van context en inhoud, en zich daardoor helemaal richten op het proces, leidt tot nieuwe inzichten voor de casushouders. Zorgvuldigheid, creativiteit en innovatie, angst en lef stonden centraal in de vragen van de casushouders.

De sessies waren vertrouwelijk, er werd met veel werkvormen geëxperimenteerd en waren zo af en toe confronterend en emotioneel.

“The way the case owners were questioned, the quality of listening,with respect and curiosity yet very much to the point,made me realize I can still learn a lot, even after yearsof successful practice.”

 – public sector participant

Resultaat

Na de brainstormsessies werd gezocht naar generieke lessen en inzichten die plenair werden besproken en kregen de facilitators feedback van de casushouders.

Hun reacties waren unaniem positief; casushouders gaven aan dat ze inzagen dat in hun gretigheid om tot overeenkomst te komen, ze kansen misten om meer verbinding te maken met stakeholders, en te bouwen aan wederzijds vertrouwen. Daardoor waren de opgaven alleen maar nog complexer geworden en leken oplossingen verder weg dan ooit. Ze begrepen de oorzaak van de patstellingen beter en ze hadden nieuwe, waardevolle ideeën opgedaan om weer voortgang te kunnen boeken.

Op basis van de positieve ervaring en feedback van de casushouders van dit jaar, onderzoeken CBI en haar internationale partners de mogelijkheden voor toekomstige Academy bijeenkomsten in de thuisregio’s van netwerkleden wereldwijd. Meer informatie: