nl / en

6-Daagse opleiding SOM Professional

Verdiepingstraining Strategisch OmgevingsManagement

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor professionals die een actieve rol hebben bij multi-stakeholderprocessen. Bent u bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van complexe trajecten? Adviseert u het management van uw organisatie over omgevingscommunicatie en stakeholdermanagement? Of over de strategische belangenbehartiging van uw organisatie richting politiek, overheid en maatschappelijke omgeving? Dan biedt deze 6-daagse opleiding u de verdieping die daarvoor nodig is.

Om aan deze opleiding deel te nemen moet u de afgelopen drie jaar aantoonbaar een Basistraining SOM hebben gevolgd. Twijfelt u of u de juiste basis (nog) heeft, neem dan contact met ons op. Wij vinden altijd een goede oplossing!

Inhoud

Na vier succesvolle edities werken wij momenteel een vernieuwd programma uit, met daarin aandacht voor onder andere:

 • Verdieping van Mutual Gains gedachtegoed en versterken van SOM-vaardigheden
 • Bouwen aan vertrouwen en duurzame relaties met stakeholders
 • Ontwerpen van een effectieve omgevingsstrategie, met een rijk palet aan strategische interventies
 • Het kunnen faciliteren van een multi-stakeholderproces
 • Het ontwikkelen van bestuurlijke sensitiviteit
 • Professionaliseren van belangenmanagement in de eigen organisatie
 • Persoonlijk leiderschap
 • Het toepassen van SOM voor uw eigen casuïstiek en in andere contexten

De opleiding wordt verzorgd door Marc Wesselink en Hans van Zijst. Tijdens de opleiding worden gastmodules gegeven door docenten en professionals die behoren tot de top van hun vakgebied, bijvoorbeeld politiek-bestuurlijke besluitvorming, verandermanagement en issuemanagement.

Kosten en inschrijving

De 6-daagse opleiding SOM Professional is opgedeeld in een startdag, twee blokken van twee dagen met avondprogramma en overnachting, en een afsluitende dag met eindpresentaties van alle deelnemers. Tussen de trainingsdagen organiseert u zelf intervisie met andere deelnemers, desgewenst met begeleiding van een van onze SOM-experts. De data waarop de opleiding wordt gegeven zijn:

 • 17 oktober 2019
 • 20 en 21 november 2019
 • 15 en 16 januari 2020
 • 13 februari 2020

Binnenkort is de brochure voor deze opleiding beschikbaar. Als u contact met ons opneemt, zorgen wij dat u deze zo spoedig mogelijk ontvangt.

De kosten voor de 6-daagse opleiding bedragen € 5.850,- excl. BTW. Kosten voor overnachtingen, maaltijden en materialen zijn hierbij inbegrepen.

De opleiding vindt plaats bij inschrijving van minimaal 10 deelnemers.

Deelnemers leergang 2018-2019

Reacties van deelnemers aan SOM Professional: 

“SOM Professional heeft mij een uitgebreide toolkit gegeven die ik direct kan toepassen in mijn dagelijkse praktijk. Wat is de ambitie van het omgevingsmanagement, hoe maak ik een issue- en stakeholderanalyse, hoe herstel je vertrouwen, welke afspraken moeten aan de voorkant duidelijk zijn, wat is joint fact finding? Veel geleerd om in mijn organisatie bij te kunnen dragen aan een zorgvuldige belangenafweging in transparante en open besluitvormingsprocessen.”

Suzanne Plugge, Ministerie van I&W

“Wat ik erg goed vind aan deze opleiding is dat je niet alleen leert denken en werken vanuit het Mutual Gains gedachtegoed maar dat je ook zoveel leert over jezelf als mens en als gesprekspartner. Oprechte aandacht en verwondering voor je partners.”

Eefje van Gorp, TenneT

“Je kunt SOM al toepassen in je werk, masterclasses hebben gevolgd of artikelen hebben gelezen. Maar door deze opleiding gaat het SOM-gedachtegoed écht beklijven en doe je enorm veel nieuwe inzichten op. Hierdoor groei je zelf en daardoor ook het team en de organisatie.”

  Anouska Hoogendoorn, Havenbedrijf Rotterdam

“Top Faculty, het beste
dat er te krijgen is!”

Age Yska,  Gasunie

“Je kunt de SOM aanpak (Strategisch Omgevings Management) echt doorleven met deze opleiding.” 

Lida Rietveld, Stedin