Home          Contact             

Marc Wesselink (directeur/partner)

Marc Wesselink werkt sinds eind jaren tachtig als adviseur. Zijn focus is van meet af aan gericht op het bij elkaar brengen van conflicterende belangen. Eerst als milieuconsultant, eind jaren negentig als directeur van ERM en sindsdien als organisatieadviseur.

Vanaf voorjaar 2001 was Marc als senior adviseur / partner verbonden aan Twynstra Gudde, waar hij het Mutual Gains Adviesteam oprichtte. Hoewel Marc de basis voor SOM al legde midden jaren negentig, kreeg het gedachtegoed pas echt vorm bij Twynstra Gudde door de bekende Twynstra Gudde kerncompetenties zoals Veranderkunde en Project- en Programmamanagement aan het gedachtegoed te koppelen.
 
Marc werkt steeds tegelijk aan projecten en kennisontwikkeling / theoretisering. Na ruim 4 jaar Omgevingsmanager van Maasvlakte 2 te zijn geweest heeft hij samen met Ronald Paul het Handboek Strategisch OmgevingsManagement geschreven. Met het Maasvlakte 2 project heeft Marc de ROA-Adviesprijs gewonnen voor de beste Nederlandse adviesopdracht.
 
In de jaren daarna heeft hij de inzichten aangescherpt en toegepast in uiteenlopende projecten. Variërend van infrastructurele projecten, projecten in de energiesector, gebiedsontwikkelingsprojecten (zoals de Grenscorridor /N69) en projecten in de zorg en openbare orde en veiligheid. Ook is hij docent voor verschillende opleidingen (o.a. bij AOG, TSM en Nijenrode).
 
 
Marc Wesselink (directeur/partner) : WesselinkVanZijst
WesselinkVanZijst.nl - Sterk in professioneel belangenmanagement en omgevingsmanagement
Webdesign by: Ontwikkeld door Kynosoft Webdesign & Software

Belangenmanagement

Sla de krant open en je ziet de voor- beelden. Projecten lopen vertraging op omdat er niet of onvoldoende rekening is gehouden met de ideeën, wensen, reacties en invloed van belanghebbenden. Te vaak wordt zo de besluitvorming over voorgenomen initiatieven onnodig lang vertraagd.
Door onprofessioneel onderhandelen over conflicterende belangen gaat maatschappelijk resultaat verloren.

Wij zijn gespecialiseerd in professioneel belangenmanagement. Van Maasvlakte 2 tot de A4 Delft-Schiedam, Grenscorridor N69, maar ook vraagstukken in wijken, zorg en openbare orde en veiligheid, slagen projecten dankzij professioneel belangenmanagement. Geen project is te groot of te klein.


Ons werk

Onze aanpak bestaat uit vier bouwstenen:
  1. We werken vanuit een visie gebaseerd op wederzijdse winst:
    de Mutual Gains Aanpak.
  2. Het hieruit afgeleide, door Marc Wesselink ontwikkelde Strategisch OmgevingsManagement (SOM) is een duidelijk stappenplan met uitgebreide toolbox.
  3. Wij vergroten de bestuurlijke sensitiviteit van uw organisatie.
  4. Ten slotte helpen wij u om deze aanpak te verankeren in uw organisatie.
Wij bieden ervaren omgevingsmanagers die volgens onze aanpak werken. Daarnaast leveren wij complete teams voor front- en backoffice. Ook trainen we teams en organisaties, verzorgen workshops en master classes om uw medewerkers, klanten of stakeholders vertrouwd te maken met professioneel belangen-management.


Over ons

WesselinkVanZijst is op 1 januari 2011 van start gegaan. Het bureau is voortgekomen uit een vertrouwde combinatie. Marc Wesselink en Hans van Zijst werken al sinds 1993 samen vanuit verschillende organisaties. Uit deze samenwerking is WesselinkVanZijst voortgekomen.

WesselinkVanZijst richt zich op het professioneel omgaan met belangen. Wij werken vanuit het Mutual Gains gedachtegoed, met het door ons ontwikkelde Strategisch OmgevingsManagement aan maatschappelijke vraagstukken in de infrastructuur, energiesector, water, havens, vliegvelden, gebiedsontwikkeling, wijken, zorg en openbare orde en veiligheid. Dit doen we met opdrachtgevers uit zowel de publieke als de private sector.


Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws uit het vakgebied en van onze organisatie.

Nieuws (klik voor meer informatie):


Cases

Klik hier voor meer informatie over afgeronde en lopende projecten van WesselinkVanZijst.

Naast Maasvlakte 2, diverse projecten binnen het Havenbedrijf Rotterdam, de Noord-Brabantse N69 en de A4 Delft-Schiedam is WesselinkVanZijst ook actief in de energiesector, bij natuurorganisaties en in de zorg.

Daarnaast vindt u hier meer informatie over verandertrajecten binnen organisaties en overheidsinstellingen en actuele trainingen verzorgd door WesselinkVanZijst.