nl / en

Ard Hordijk

Senior Adviseur Strategisch Omgevingsmanagement

Ard Hordijk is partner bij Synnervate en senior consultant voor WesselinkVanZijst. Hij werkt vanuit het Mutual Gains en Spiral Dynamics gedachtegoed aan omgevingsmanagementvraagstukken, multi-stakeholder samenwerking en systemische transities rond thema’s als duurzaam ondernemen, biodiversiteit en ecosystemen en de verduurzaming van voedselketens. Ard is econometrist van achtergrond en heeft in het verleden bij Nyenrode Business Universiteit, Twynstra Gudde en Environmental Resources Management gewerkt.