nl / en

Nieuws

WesselinkVanZijst sponsort deelnemer IPMS 2015

WesselinkVanZijst sponsort ook dit jaar een deelnemer aan het International Program on the Management of Sustainability (IPMS). Deze internationale leergang vindt jaarlijks plaats in Driebergen, en wordt voor de 22e keer georganiseerd door de Sustainability Challenge Foundation. Marc Wesselink is sinds 1993 bestuurslid van SCF, Hans van Zijst was dat van 1997 tot 2013 ook. […]

Lees meer

Tweedaagse training MGA/SOM voor Deltalinqs ‘University’

Samen met het Havenbedrijf Rotterdam heeft WesselinkVanZijst voor Deltalinqs ‘University’ op 14 en 15 april jl. de Strategisch OmgevingsManagement (SOM)-training uit hun basiscurriculum georganiseerd. De SOM-training geeft inzicht in de relatie tussen bedrijven en hun omgeving en geeft de juiste handvatten om deze relatie te verstevigen en te onderhouden. In het drukke Rijnmondgebied, waar wonen, […]

Lees meer

Samen voor ons eigen

Op donderdag 26 maart verzorgde Marc Wesselink een keynote en een workshop “Samen voor ons eigen” op Dé managementconferentie 2015, georganiseerd door HPBO in samenwerking met CVI.  Jacobse en van Es (Koot & Bie) zeiden het al: ‘Samen voor ons eigen’. 25 jaar vlottrekken van vastgelopen samenwerkingen, onderhandelingen en conflicten heeft in ieder geval geleerd […]

Lees meer

Gebiedsontwikkeling kan eenvoudiger

Tijdens het congres Houd het eenvoudig! werd gezocht naar ruimte in regelgeving. Door de jarenlange groei in de bouwsector zijn we te ver doorgeslagen in onze regeldwang. De opeenstapeling van goed bedoelde ambities, beleidsnota’s en regels werken in deze nieuwe realiteit belemmerend voor de tot standkoming van nieuwe gebieds- en vastgoedinitiatieven. De overheid en de […]

Lees meer

Inspirerend college door Hans van Zijst voor leergang Public Affairs in Perspectief

Hans van Zijst gaf vrijdag 13 maart voor de tweede keer een interactief college in opdracht van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. De Leergang Public Affairs in Perspectief heeft dit voorjaar elf deelnemers uit onder meer onderwijs, zorg, bedrijfsleven en gemeentelijke samenwerking. Na een inleiding over de Mutual Gains Approach gingen zij […]

Lees meer

Nieuwe website

Op 2 maart is na veel inspanning onze nieuwe website gelanceerd. Met hulp en begeleiding van Alain Otjens, Amanda Beugeling (Peace and Pixel Multimedia Design in Amsterdam) en Esmeralda Willemsen (MEDEO Communicatie in Zeist) is de website tot stand gekomen. Hartelijk dank daarvoor! Alain en Amanda zijn net als wij trots op het resultaat. Wij […]

Lees meer

Een dag ondergedompeld in SOM

Dinsdag 3 maart verzorgen Marc Wesselink en Eric van Vliet een eendaagse SOM training voor de Hanzehogeschool in Groningen. Meer weten over onze een- of meerdaagse trainingen? Kijk hier.

Lees meer

PGM Open

Het PGM Open is hét event over programmamanagement in Nederland. Een dag vol ontmoetingen tussen vakmensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten. Op 5 februari verzamelden zich ruim 300 programmamanagers in De Fabrique in Utrecht voor de derde editie van PGM Open. Marc Wesselink was één van de sprekers. 

Lees meer
Complexe taart

Taart voor respondenten afstudeeronderzoek

Thomas de Vries, stagiair bij WesselinkVanZijst, doet onderzoek naar de verankering van SOM binnen het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Als onderdeel van dit onderzoek heeft Thomas een enquête uitgezet binnen de organisatie, waar ca. 50 mensen op reageerden. Beloofd was dat begin januari onder de respondenten 10 taarten verloot zouden worden. Net toen alle goede voornemens […]

Lees meer

Drie pijlers WesselinkVanZijst

Wij hebben in 2014 hard gewerkt aan het meer invulling geven aan de drie pijlers van ons bedrijf. Het Adviesbureau levert denkkracht met Mutual Gains en SOM ervaring, maar ook concrete producten als de SOM Quick Scan, belangen-, issue- en stakeholderanalyses, maar ook evaluaties. Het afgelopen jaar hebben de SOM Quick Scan en SOM Built […]

Lees meer

Eerste jaargang SOM Professional afgerond

Op de laatste dag van SOM Professional hebben de deelnemers aan de faculty en aan hun directieleden gepresenteerd welke lessen ze hebben geleerd tijdens de opleiding en hoe ze daarmee SOM verder verankeren in hun organisaties. Inmiddels is de inschrijving voor de tweede leergang SOM Professional geopend. Het programma daarvan wordt op basis van de […]

Lees meer

SOM SET online

SOM SET is de, door WesselinkVanZijst ontwikkelde, tool voor Strategisch OmgevingsManagement. SOM SET helpt bij het maken van goede analyses van de belangrijkste stakeholders en issues zodat je later in het proces niet voor verrassingen komt te staan. Hiermee kan je effectief en efficiënt je projecten realiseren en bouw je tegelijkertijd een goede relatie met andere […]

Lees meer

Regio bereikt akkoord over tracé N69

Na 30 jaar discussie heeft de regio vandaag een akkoord bereikt over hoe de problemen rond de N69 aan te pakken. Na een lang proces heeft de regio voor de Westparallel gekozen.  Partijen werken deze voorkeursvariant nu uit tot een gezamelijk gebiedsakkoord. Hierin zullen nadere afspraken worden gemaakt over de uitvoering en financiën. Parallel hieraan […]

Lees meer

5 succescriteria voor draagvlak onder de windmolen

In 2023 moet 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame bronnen komen. Dat is de uitkomst van het zwaarbevochten Hoofdlijnenakkoord, de voorloper van het Nationale Energieakkoord. Windmolens op land zijn een belangrijke troef in het realiseren van deze stevige ambitie. WesselinkVanZijst en Twynstra Gudde hebben 5 succescriteria vooor windmolenprojecten gedefinieerd. Klik op onderstaande bestand voor […]

Lees meer

Marc Wesselink op Powerful Partnerships Congres

Marc Wesselink spreekt 13 november op het Powerful Partnerships congres van Twynstra Gudde.  Het congres is bedoeld voor beslissers, ontwikkelaars en professionals uit verschillende sectoren waarbij samenwerkingsvraagstukken spelen. Powerful Partnerships is geen gewoon congres, maar een beleving. Het gaat over ontdekken, verbinden en vernieuwen. De gemeenschappelijke deler is ‘samenwerken’, zowel vanuit een strategisch-theoretisch kader als een praktijk-realistische […]

Lees meer

WesselinkVanZijst ontwikkelt SOM applicatie

Met deze applicatie wordt de SOM toolbox nog makkelijker in het gebruik. Informatie hoeft maar één keer te worden ingevoerd, overzichten kunnen op elk moment worden ingezien en het maken van een managementrapportage kan in een druk op de knop. Daarmee worden analyses beter, bespaar je tijd en wordt de relatie met stakeholders beter. En […]

Lees meer